4 studeni
2017.
Novosti iz škole Energetska obnova škole i Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Energetska obnova škole i Odjela za učenike s teškoćama u razvoju

Uskoro započinje energetska obnova zgrade naše škole i zgrade Odjela za učenike s teškoćama u razvoju te je tim povodom jučer održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisao gradonačelnik Hrvoje Janči.

Naš je grad uspješan primjer pravodobne pripreme dokumentacije te apliciranja projekata na fondove EU. Naime, na ovaj se natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prijavilo samo šest škola iz naše županije, a za čak dvije škole s područja našega grada  koje je prijavio Grad odobreno je sufinanciranje od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna je vrijednost ta dva projekta 7,2 milijuna kuna od čega će fond sufinancirati oko 3,2 milijuna kuna, a preostali udio Grad će pokušati dobiti na natječajima za dodatno sufinanciranje. Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je da bi tako Gradu za plaćanje preostalo oko 2 milijuna kuna koje već imaju osigurane u proračunu.

Ravnatelj naše škole Danijel Domišljanović istaknuo je da ovaj dan potpisivanja ugovora možemo nazvati danom novog početka školstva u Đurđevcu. Zgrada škole je poprilično stara, a ovo ulaganje će zasigurno promijeniti tijek i razmišljanje u pozitivnom smjeru te će i sama kvaliteta rada biti puno veća. Uskoro ćemo u samom centru grada imati dvije jako lijepe i nove škole, na veselje i djece i zaposlenika, ali i roditelja.

Izrađenim projektima energetske obnove predviđa se zamjena i popravak krovišta, izrada toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, ugradnja nove drvene stolarije, zamjena i modernizacija sustava rasvjete, a planira se i ugradnja solarnih panela na krovištu za pripremu tople vode, te ugradnja podizne platforme kako bi se osobama s invaliditetom omogućio pristup svim prostorijama u školi.