5 svibanj
2017.
Projekti Nove tegle za cvijeće

Nove tegle za cvijeće

RECIKLIRANJE NA NOVI NAČIN

Učenici 3. c razreda sa svojom su učiteljicom Sanjom Sabolić na satu likovne kulture reciklirali plastične boce, ali na malo drugačiji način nego što smo navikli. Plastične boce su izrezali, obojili akrilnim bojama te ih upotrijebili kao teglice za biljke. Ostatke boca su bacili u odgovarajući spremnik. Sada je njihova učionica mnogo veselija, zrak je u njoj zdraviji, a okoliš čistiji.

učiteljica Sanja Sabolić