Oči

Oči otkrivaju tajne svijeta,

bile one velike ili male!

One čitaju i čitaju,

sve dok ne saznaju.

 

Velike, male

smeđe, zelene i plave.

Plašljive su,

a meki kapci nježno ih štite.

 

Dok se smrači

umaraju se

i sklope

kao bijeli prozori

uvečer.

 

Vita Flamaceta, 5. a