9 travanj
2018.
Predmetna nastava Sigurno u prometu

Sigurno u prometu

Školsko natjecanje Sigurno u prometu u našoj je školi održano 22. ožujka 2018. godine.
Učenici su pokazali zadovoljavajuće znanje u rješavanju testova i vještinu upravljanja biciklom na prometnom poligonu. Našu će školu na županijskom natjecanju, koje će se održati 3. svibnja 2018. godine u Đurđevcu, predstavljati ekipa u sastavu dva dječaka i dvije djevojčice i to Luka Carek (5. D), Patrik Fišer (5. A), Gabriela Domović (5. B) i Laura Kopljarević (5. C).

učitelj Milan Kos