21 lipanj
2022.
Odjeli za djecu s teškoćama u razvoju, Područne škole Svjetski dan osoba s Down sindromom

Svjetski dan osoba s Down sindromom

Prosječno jedno od 650 sve novorođene djece rađa se sa sindromom Down, kromosomskim poremećajem koji nastaje uslijed viška jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela. Taj poremećaj utječe na fizički i mentalni razvoj djeteta. Datum za obilježavanje toga dana, 21. ožujka, odabran je simbolično, s obzirom na to da u sebi sadrži brojeve 21 i 3, te time asocira na trisomiju 21. kromosoma, što je osnovno obilježje Down sindroma. Simbol Međunarodnog dana Down sindroma su rasparene šarene čarape čijim nošenjem ukazujemo na različitost osoba s Down sindromom, a ne zbog nemogućnosti  osoba s Down sindromom da ih upare.

U Odjelima za učenike s teškoćama u razvoju  integrirano je u odgojno-obrazovne skupine četvoro učenika sa Down sindromom. Dan osoba sa sindromom Down obilježili izradom šarenih čarapa, plakatima koje su izrađivali učenici zajedno sa svojim učiteljicama kako bi osvještavali o potrebama ovih osoba te noseći rasparene šarene čarape.