8 studeni
2019.
Područne škole Terenska nastava učenika područnih škola

Terenska nastava učenika područnih škola

Učenici područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena s učiteljicama  Majom Magdić, Silvijom Topolčić,  Martinom Krajcar Baltić i učiteljem Davorom Šokecom 06.11.2019. godine realizirani su terensku nastavu i posjetili jezero Čingi-Lingi, rijeku Dravu, kolijevku naivnog slikarstva, podravsko selo Hlebine i županijsko središte grad Kprivnicu.

Na jezeru Čingi-Lingi upoznali su biljni  i životinjski svijet voda stajaćica te ga poslije usporedili sa biljnim i životinjskim svijetom rijeke Drave.  Mnogim učenicima  to je bio prvi posjet rijeci Dravi te su spoznali važnost rijeke Drave za Podravinu i Republiku Hrvatsku.

Nakon toga  su posjetili Galeriju Josip Generalić u Hlebinama, atelje Josipa  Generalića te etno-kuću Ivana Generalića. Kustosica Marijana provela je učenike po galeriji te objasnila način slikanja na staklu te pojam naivne umjetnosti. U etno kući razgledavali su stare predmete te naučili kako su živjeli ljudi u prošlosti.

Terenska nastava završila je posjetom kinu Velebit te gledanjem filma „Everest-mladi jeti“. Film ih se posebno dojmio jer govori o važnosti obitelji i prijateljstva te zaštiti životinja.

 

Preuzeto s http://os-djurdjevac.skole.hr/