Volonterstvo u brojnim aktivnostima

NAŠA ŠKOLA UKLJUČILA SE U PROJEKT FILANTROPIJE

U sklopu Godišnjeg plana i programa rada škole kao i u dokumentaciji Školskog kurikuluma  uveden je plan i program rada na području filantropskih akcija. Učitelji su u planove rada razrednog odjela također stavili smjernice za rad s učenicima i roditeljima. Uključena je i vizija i misija škole kao i moto škole.

Vizija je škole kvalitetna i sigurna škola, bliska životu, u kojoj je ugodno učiti i raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno pridonoseći da atmosfera bude radna i prijateljska, u kojoj se međusobne nesuglasice rješavaju dogovorom, a sudionici obrazovnog procesa međusobno se uvažavaju i poštuju trudeći se dati svoj maksimum. Također je naša vizija i razvoj interkulturalnog odgoja i obrazovanja.

Misija škole je omogućiti svim učenicima da u pozitivnom ozračju, kroz suradničke odnose, steknu potrebna iskustva i znanja za daljnje školovanje i uključivanje u svijet rada i društvo znanja. Gradimo kvalitetne međuljudske odnose između svih subjekata odgojno – obrazovnog sustava: učenika – roditelja – učitelja – lokalne zajednice. Njegujemo temeljne vrijednosti, povjerenje, ljubav, toleranciju i suradnju. Poučavamo i pružamo pomoć učeniku prilikom učenja.

Moto je škole domoljublje, sloboda i znanje- rajske biljke koje brižno njegujemo!

Na kraju školske godine 2015./16. na Učiteljskom je vijeću dogovoreno da će iduće školske godine zajednička projektna akcija biti s područja filantropije. Odmah se javilo 80% učitelja i stručnih suradnika koji su svojim idejama dali osnovni nacrt projektne akcije. Pedagog škole, prof. Nikola Vuković, održao je dva uvodna predavanja i jednu radionicu s područja filantropije. Na drugom predavanju i radionici za sve razrednike (42 razrednika) bila je i viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje, prof. Senka Soldat. Nakon zajedničkih predavanja i radionice učitelji su u manjim skupinama (timovima) izrađivali prijedloge i plan akcije za rad u školskoj 2016./17.godini. Na prvom Učiteljskom vijeću u ovoj školskoj godini potvrđen je akcijski plan i uslijedila je priprema učenika i roditelja za njihovo uključivanje u projektnu akciju. Na zajedničkom roditeljskom sastanku za sve roditelje od prvog do osmog razreda (roditelji 699 učenika) koordinator projekta prof. Nikola Vuković, pedagog škole, objasnio je roditeljima plan rada i pozvao ih na suradnju. U studenom mjesecu informirali smo predstavnike Zaklade Zamah o našim planovima te dobili niz korisnih savjeta. Glavni je pokretač akcije bio pedagog škole, a u uži tim za provedbu projektne akcije uključilo se 12 učitelja škole. Ostali učitelji sudjeluju u provedbi konkretnih akcija. Radni naziv projekta je Učim-stvaram-pomažem, a povezan je s motom naše škole kao i s vizijom i misijom škole. U ovoj školskoj godini projekt provodimo u dva dijela. U svakom polugodištu ostvarit ćemo jednu cjelinu. U prvom polugodištu (rujan – prosinac 2016.) godine ostvareno je više od 120 sati rada na provedbi projektnih akcija. Završnica je bila u prosincu i to uz školsku priredbu otvorenu za građanstvo. Priredba je održana 15.prosinca pod nazivom Blagdani nam stižu. Krajnji je cilj potaknuti učenike na učenje za mir i toleranciju, pomaganje drugima i razvoj životnih vrijednosti. Osim toga, cilj je uključiti što više sudionika izvan škole u provedbu projekta.

U prvome je polugodištu uslijedio dogovor oko provedbe projektnih akcija, podjela uloga učiteljima, učenicima i roditeljima, informiranje roditelja o planiranim akcijama te uspostava suradnje s korisnicima naših akcija (Udruga „Mali princ“ Đurđevac, Udruga „Osmijeh“ Đurđevac, Obiteljski domovi za brigu o starijima Kralj i Pintarić, Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac, Centar za socijalnu skrb Đurđevac, Župni Caritas, Udruge za zbrinjavanje napuštenih životinja).

U listopadu su uslijedile radionice za učenike i roditelje, izrada uporabnih predmeta koji će se prodavati po popularnim cijenama i na taj način prikupiti sredstva za provedbu planiranih akcija, informiranje javnosti o provedbi projekta (Podravski radio, Podravski list, web stranica škole) te poziv za uključivanje vanjskih suradnika u akciju.

Na roditeljskim sastancima u studenome uslijedila je prezentacija dosadašnjeg rada, dogovor o novim radionicama, obavijest o budućim akcijama te poziv na suradnju i na završnu školsku priredbu „Blagdani nam stižu“, traženje sponzora i donatora, pisanje zahtjeva te osobni kontakti.

U prosincu je održana završna školska priredba, prodajni sajam, posjet udomiteljskim obiteljima (Kralj i Pintarić) koje se bave udomljavanjem i brigom o starijima i nemoćnim osobama, posjet Udrugama „Mali princ“ i „Osmijeh“ koje se bave odgojem i obrazovanjem djece i odraslih s teškoćama u razvoju, posjet Udruzi koja se brine o napuštenim životinjama, Suradnja s Gradskim društvom Crvenog križa kao i župnim Caritasom, izrada izvješća o prvom dijelu provedenih aktivnosti, rezultati rada, prijedlozi za unapređivanje rada i izrada plana za drugo polugodište.

 

pedagog N. Vuković